Alternatywy przyjazne dla klimatu: przyszłość dla gazu

◄ Powrót do wszystkich postów
Biometan i wodór to nadchodzące alternatywy dla ogrzewania gazem ziemnym. Przyjazne dla klimatu rozwiązania są opracowywane w zakresie produkcji zrównoważonych gazowych źródeł energii oraz technologii kondensacji gazu.
Droga do neutralności klimatycznej wymaga alternatyw zarówno dla olejowych, jak i konwencjonalnych systemów ogrzewania gazowego. W przeciwieństwie do wycofujących się źródeł energii, takich jak węgiel i olej opałowy, ogrzewanie gazowe ma zdecydowaną przewagę w ewolucji produkcji energii: można je dostosować do zmieniającej się polityki klimatycznej i jest bardziej ekologiczne. Referencje środowiskowe paliw gazowych różnią się w zależności od zaangażowanych procesów produkcyjnych i wydajności stosowanej technologii grzewczej. Nie każdy gaz jest taki sam i nie wszystkie kotły są takie same.

Zielona alternatywa dla gazu ziemnego

Właściwości biometanu sprawiają, że jest on prawie bliźniakiem gazu ziemnego. Jest jednak wytwarzany w sposób zrównoważony z odpadów biogenicznych, takich jak: odpady spożywcze, uszkodzone drewno, osady ściekowe lub obornik z przemysłu rolniczego, które są przetwarzane na surowy biogaz poprzez fermentację. Może on być następnie wprowadzany do istniejących sieci gazowych w postaci biometanu. Energia elektryczna jest potrzebna tylko do sterowania instalacją. Kolejną korzyścią jest to, że wytworzona wartość pozostaje w rękach wyspecjalizowanych rolników lub zakładów recyklingu w regionie.

Produkcja_Biomethanu_PL
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne firmy Hoval mogą być już zasilane biometanem do 100%. Jeżeli biometan stanowi co najmniej połowę mieszaniny gazów, emisja CO2 zostaje zmniejszona o 30% – bez żadnych dodatkowych inwestycji kapitałowych. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie elektryfikacji i regeneracyjnych źródeł energii gazowej jest najbardziej zrównoważonym podejściem do ogrzewania przyszłości. Wynika to z tego, że dramatyczny wzrost zużycia energii elektrycznej skutkowałby ogromną ekspansją elektrowni i sieci elektroenergetycznych, podczas gdy w przypadku green gas istniejącą infrastrukturę można wykorzystać lub zaadaptować stosunkowo niskim kosztem.

Nadzieja na przyszłość: wodór

Wodór ma do odegrania kluczową rolę w transformacji energetycznej. Pierwiastek chemiczny H2 występuje na naszej niebieskiej planecie w niemal nieograniczonej ilości, a po jego spaleniu pozostaje praktycznie tylko para wodna. Ślad środowiskowy tego źródła energii zależy jednak od sposobu jego wytwarzania. Gaz można wytwarzać wyłącznie w sposób neutralny pod względem emisji CO2 poprzez elektrolizę przy użyciu energii elektrycznej ze zrównoważonych źródeł, podczas gdy „szary” wodór faktycznie zwiększa efekt cieplarniany.

Z tego powodu H2 dzieli się na następujące kategorie:
  • Zielony wodór: produkowany z wody + nadwyżka zielonej energii elektrycznej
  • Niebieski wodór: produkowany z metanu + nadwyżka zielonej energii elektrycznej
  • Szary wodór: produkowany z metanu + energia elektryczna z paliw kopalnych

Przygotowanie systemów grzewczych do H2

Trwają intensywne badania nad wieloma możliwościami oferowanymi przez wodór, z finansowaniem sięgającym miliardów, a jednak całkowite przejście wydaje się nierealne w najbliższej przyszłości. W międzyczasie udział wodoru w sieciach gazowych będzie stale wzrastał. Energia odnawialna w postaci zielonego wodoru – produkowanego z nadwyżki energii elektrycznej wytwarzanej latem za pomocą fotowoltaiki i energii wodnej – może być magazynowana na przykład na potrzeby ogrzewania zimą. Hoval aktywnie wspiera ten rozwój i dostosowuje swoje gazowe systemy ogrzewania kondensacyjnego do pracy z wodorem. Wszystkie nowe urządzenia w UE muszą być kompatybilne z wodorem najpóźniej do 2025 roku. Nowy kocioł kondensacyjny UltraGas® 2 jest już na dobrej drodze do przygotowania H2.

Skok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych

waermepumpe_platzbedarf_hoval.jpg
Tylko sprytne połączenie nowoczesnych form energii może zabezpieczyć dostawy do domów i firm, jednocześnie chroniąc klimat. Istniejące sieci gazowe, wykorzystanie nadwyżek energii elektrycznej lub odpadów organicznych, wysokowydajna technologia grzewcza oraz ciągłe badania nad rozwiązaniami przyjaznymi dla klimatu to mocne argumenty przemawiające za gazem jako ogrzewaniem przyszłości.
Autor
Opracowanie własne Hoval Polska