Centrale grzewcze CabinSlim: ważne aspekty projektowe

◄ Powrót do wszystkich postów
Na etapie projektowania budynku, inwestor we współpracy z architektem  i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku. I tutaj doskonałym rozwiązaniem są centrale grzewcze Hoval CabinSlim, które zajmują niewiele miejsca, ale również i posiadają łatwy dostęp do wszystkich elementów w celach serwisowych i eksploatacyjnych. Czym jest wspomniane rozwiązanie oraz jakim przepisom podlega ich budowa? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie Państwo poniżej.

Jakie wymagania musi spełniać kotłownia gazowa?

Spośród wielu wymagań, które muszą spełnić obecnie projektowane kotłownie są: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norma powołana w aktach prawnych PN-B-02431-1: Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania. Zgodnie z powyższymi przepisami dotyczącymi lokalizacji kotłowni zabrania się montażu kotłów powyżej 60 kW w piwnicy. Taki zapis w niektórych przypadkach stawa duże ograniczenia inwestorom. 
Dla przykładu, modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku często pociąga za sobą konieczność zwiększenia mocy grzewczej kotłowni gazowej, te najczęściej wykonane są w piwnicach. Jeżeli moc źródła ciepła przekroczy 60 kW, nie będzie to zgodne z przepisami – wówczas konieczne będzie wykonanie dodatkowej kotłowni na najniższej nadziemnej lub najwyższej kondygnacji budynku. Wygospodarowanie takiej dodatkowej przestrzeni w istniejącym budynku nie zawsze jest możliwe. Pociąga również za sobą dodatkowe nakłady inwestycje. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie zewnętzrnego źródła ciepła.
Podobny problem spotykany jest w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym. Dlatego wielu inwestorów decyduje się umieścić kotłownie gazową na zewnątrz budynku (np. na dachu). Dzięki temu oszczędzają dodatkową przestrzeń użytkową wewnątrz bloku oraz są zwolnieni z konieczności posadowienia kotłowni gazowej na najwyższym piętrze budynku – który jest najczęściej najdroższą w sprzedaży kondygnacją mieszkalną. Ważną kwestią, która przemawia za taką decyzją jest fakt, że posadowione na dachu urządzenie grzewcze, nie wpływa na maksymalną wysokość budynku, którą zakłada MPZT (miejscowy plan zagospodarowania terenu).

Centrala grzewcza CabinSlim

Kotłownia kontenerowa CabinSlim Hoval
Zdjęcie 1: Przykład rozwiązania projektowego z wykorzystaniem centrali grzewczej CabinSlim.
Decydując się na wykonanie zewnętrznej kotłowni, inwestor niekoniecznie musi sięgać po rozwiązania kontenerowe, które zajmują dużą powierzchnię terenu i są oddalone od budynków. Alternatywą dla takich rozwiązań jest wybór zewnętrznej centrali grzewczej, którą znajdziemy w ofercie firmy Hoval. Kompaktowe centrale grzewcze typu CabinSlim mogą być umieszczone wszędzie: na zewnątrz, w pobliżu inwestycji lub na dachu obiektu. Takie rozwiązanie po pierwsze - zwalnia nas z konieczności wygospodarowania dodatkowego miejsca na kotłownię gazową na kondygnacjach naziemnych, po drugie - nie potrzebujemy wykonywać dodatkowego budynku technicznego ani przeznaczonej do celów grzewczych kontenerowni.
W centrali grzewczej CabinSlim znajduje się w pełni gotowy do pracy zespół urządzeń, którego sercem jest kondensacyjny kocioł gazowy, wykonany ze stali nierdzewnej dostarczany wraz z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi i przyłączeniowymi (zawór bezpieczeństwa, naczynia wyrównawcze, filtry gazu, zawory odcinające, przewód spalinowy).
CabinSlim może zostać zamontowany bezpośrednio przy ścianie istniejącego budynku, a dodatkowa armatura i regulatory przeznaczone do pracy instalacji wewnętrznej mogą zostać zamontowane w piwnicy. Takie rozwiązanie jest niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ skraca proces związany z projektowaniem, odstępstwami i otrzymaniem pozwolenia na budowę, przy równoczesnym zagwarantowaniu taniej produkcji ciepła dla mieszkańców – poniżej 2 zł/m2. Dla istniejących budynków, podłączenie centrali grzewczej CabinSlim wymaga jedynie projektu wewnętrznej instalacji gazowej.
Zewnętzrne centrale grzewcze CabinSlim firmy Hoval składają się ze wszystkich niezbędnych elementów do wytwarzania ciepła, gotowych do użytku i zamontowanych w już przygotowanej konstrukcji, maksymalnie zabezpieczonej przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak deszcz czy śnieg, a nawet wysoki mróz (kotły przystosowane są do pracy na roztworze glikolu).  Moduły te mogą występować z kotłami UltraGas®2  w wersji z pojedynczej lub podwójnej (jako gotowa kaskada). Można je łatwo ustawić blisko budynku w wyznaczonym obszarze technicznym lub na płaskim dachu. Docelowa moc takich kotłowni może wynosić  od  70 do nawet 3 100 kW.

Centrala grzewcza CabinSlim - główne zalety

  • Decydując się na wykonanie zewnętzrnej centrali grzewczej, zyskujemy swobodę w ich aranżacji - możemy je umieścić na zewnątrz dosłownie wszędzie - w pobliżu inwestycji lub na dachu obiektu - oszczędzając tym sposobem miejsce wewnątrz budynku (co ma istotne znaczenie zarówno w nowo powstającym budownictwie jak  i istniejącym).
  • Rozbudowa istniejącej kotłowni gazowej lub dostosowanie kotłowni na paliwa stałe, płynne do wymogów kotłowni gazowej często bywa trudna w wielkokubaturowych obiektach - ze względu na ograniczenia związane z dostępnością, powierzchnią, kubaturą pomieszczenia czy konstrukcją budynku. Z  kolei zakup jednostek central grzewczych pozwala uniknąć wynajmu lub budowy mobilnej kotłowni, który często jest drogi i mniej opłacalny.
  • Centralę grzewczą CabinSlim możemy zlokalizować blisko fasady budynku, dzięki czemu wyprowadzimy po elewacji budynku komin spalinowy. Obiegi grzewcze między budynkiem, a zewnętrznymi kotłami gazowymi mogą zostać wykonane jako sieć cieplna preizolowana wodna lub glikolowa z 30 proc. zawartością czynnika antyzamrożeniowego. Rozdział czynnika grzejnego na poszczególne obiegi pompowe może być realizowany w budynku, w dedykowanym do tego celu pomieszczeniu technicznym. Dzięki dużej adaptacyjności, szerokiemu przeznaczeniu oraz prostej obsłudze, rozwiązanie to jest preferowanym wyborem zwłaszcza w budownictwie wielkokubaturowym, usługowym czy przemysłowym.
  • Takie rozwiązanie jest również bardzo bezpieczne, albowiem nie istnieje ryzyko zamarznięcia instalacji grzewczej. Urządzenie nie wymaga zapewnienia minimalnego przepływu, posiada dużą pojemość wodną (co wpływa na mniejsze opory hydrauliczne) oraz ma możliwość  sterowania urządzeniem za pomocą panelu obsługowego, zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym wewnątrz budynku. W przypadku zamontowania urządzenia na dachu, nie ma konieczności prowadzenia instalacji gazowej wewnątrz budynku.
  • Warto dodać, że w przypadku nowoprojektowanych budynków, gdzie wymagane jest spełnienie nieprzekroczenia maksymalnego wskaźnika energii pierwotnej EP - centrale grzewcze CabinSlim mogą współpracować z dużymi pompami ciepła w układzie hybrydowym np. z pompami ciepła powietrze/woda typu Hoval Belaria®.
Autor
Opracowanie własne Hoval Polska