Jak stężenie CO2 w powietrzu wpływa na wydajność i samopoczucie?

◄ Powrót do wszystkich postów
Życie codzienne w dużej mierze toczy się w pomieszczeniach. Zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie i obniża wydajność. Nowoczesna wentylacja przestrzeni życiowej stale wprowadza świeże powietrze do wnętrza.
Temat koncentracji CO2 od lat jest na ustach wszystkich. Głównie chodzi o globalne ocieplenie i ochronę klimatu. Podczas gdy rosnące emisje CO2 mają negatywny wpływ na klimat na przestrzeni lat, już po kilku godzinach odczuwamy CO2 uwalniany przez ludzki metabolizm we własnych czterech ścianach. W klasach szkolnych, salach konferencyjnych czy biurach, w których zwykle przebywa większa liczba osób, skutki stęchłego powietrza w pomieszczeniach zauważalne są wcześniej i intensywniej, gdyż wzrost dwutlenku węgla następuje jeszcze szybciej. W tym artykule na blogu odpowiadamy na następujące pytania: Jakie czynniki wpływają na zawartość CO2 w pomieszczeniach zamkniętych? Jaki wpływ na nasze zdrowie ma jakość powietrza w pomieszczeniach? Jak możemy zapewnić wystarczającą ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach?

CO2 jako wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach

koncentracja-cierpi-od-złego-powietrza
Ludzie w krajach uprzemysłowionych zwykle spędzają większość czasu w pomieszczeniach. Dwutlenek węgla dostaje się do powietrza poprzez oddychanie. Oto przykład: osoba siedząca wydycha około 500 litrów powietrza na godzinę; 15 do 20 litrów z tego to czysty CO2. W ciągu 24 godzin powoduje to emisję dwutlenku węgla równą emisji małego samochodu podczas 10-kilometrowej podróży. 
O tym, jak wysokie jest stężenie CO2we wnętrzu, decyduje nie tylko oddychanie. Zależy to od następujących czynników:
  • Wielkość pomieszczenia: im mniejsze pomieszczenie, tym szybciej stężenie CO2 rośnie i osiąga wyższe wartości.
  • Liczba osób: Większa liczba osób oznacza więcej dwutlenku węgla w powietrzu.
  • Aktywność ludzi: na jakość powietrza wpływa to, czy ludzie w pomieszczeniu milczą, rozmawiają ze sobą, głośno śpiewają czy wykonują inną aktywność fizyczną.
  • Czas spędzony w pomieszczeniu: Pomieszczenie jest używane przez krótki czas? Czy przez dłuższy czas?
  • Wentylacja: Należy obserwować wymianę powietrza w pomieszczeniu. Jak często i na jak długo okna są otwarte? Czy jest dostępny system wentylacji?
  • Procesy spalania: Czy w pomieszczeniu jest otwarty ogień? Czy są palone papierosy?
Współdziałanie tych czynników wpływa na stężenie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń w powietrzu i jest wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Ilość dwutlenku węgla w powietrzu podawana jest w częściach na milion (w skrócie ppm). Aż do zawartości CO2 1000 ppm – tak zwanej liczby Pettenkofera – my, ludzie postrzegamy powietrze w pomieszczeniu jako przyjemne.

Nowoczesna konstrukcja zapobiega wymianie powietrza

W przeszłości zastosowane materiały budowlane sprawiały, że budynki były znacznie bardziej przepuszczalne dla powietrza niż obecnie. Z drugiej strony nowsze budynki są wyjątkowo dobrze izolowane, dzięki czemu traci się jak najmniej cennej energii cieplnej. Wadą jest to, że przez to nie ma wymiany powietrza. Nowoczesny design, czy to w domach prywatnych, biurowcach czy szkołach, a także coraz lepiej uszczelnione okna sprawiają, że budynki stają się coraz bardziej nieprzepuszczalne. Wynikiem jest niepożądana konsekwencja - nawet jeśli w obecnych jest tylko kilka osób, powietrze w pomieszczeniu jest szybko zużywane.
szczelna-konstrukcja-prawidłowo-wentylować
Nowoczesne budynki są doskonale izolowane, dzięki czemu traci się jak najmniej energii cieplnej. Zapobiega to również naturalnej wymianie powietrza w budynkach.

Jakość powietrza ma wpływ na zdrowie

Każdy jest inny i inaczej postrzega jakość powietrza. Jeśli stężenie CO2 przekracza granicę 1000 ppm, do której jest uważane za nieszkodliwe pod względem higienicznym, może to prowadzić do spadku wydajności, problemów z koncentracją lub bólów głowy. Jakość powietrza prowadzi do dyskomfortu jeszcze zanim nadmierna zawartość CO2 zostanie świadomie odebrana przez powietrze, którym oddychamy. Z tego powodu należy zwracać dużą uwagę na zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Bez nowoczesnej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych lub przynajmniej regularnej, intensywnej wentylacji, jakość powietrza w pomieszczeniach gwałtownie spada, a wartość graniczna złego samopoczucia osiągana jest w krótkim czasie zarówno w budynkach prywatnych jak i publicznych. Za pomocą urządzeń do pomiaru CO2 rzeczywiste wartości można stosunkowo łatwo określić, ale nie zastępują one odpowiednich środków usprawniających, takich jak instalacja wentylacji przestrzeni życiowej dla trwałego zdrowego klimatu w pomieszczeniach.

Stale świeże powietrze z kontrolowaną wentylacją pomieszczeń mieszkalnych

kontrolowane-wentylacja-pomieszczenia-mieszkania-lepsze-powietrze
Dla wielu osób jest tylko jeden sposób na doprowadzenie świeżego powietrza do wnętrza: otwarcie okien. Regularna wentylacja krzyżowa wnosi do pomieszczenia przyjemnie świeże powietrze, ale także chłód zimą i pyłki latem. Kontrolowany system wentylacji domu HomeVent® firmy Hoval umożliwia stałą wymianę powietrza, nawet przy zamkniętych oknach. Wbrew popularnym mitom dzieje się to niemal bezgłośnie i działa nieprzerwanie przez cały rok. Nowoczesne filtry i technologia zapewniają, że do wnętrza nie dostaną się żadne zanieczyszczenia, pyłki ani insekty. Zanim powietrze dostanie się do pomieszczeń mieszkalnych lub roboczych, jest wstępnie podgrzewane, dzięki czemu w pomieszczeniu jest przyjemnie ciepło, zwłaszcza zimą. Komfortowa wentylacja jak nazywana jest również wentylacja pomieszczeń mieszkalnych firmy Hoval, posiada wysoce wydajny system odzyskiwania wilgoci, który zapewnia utrzymanie wilgotności powietrza na optymalnym poziomie od 40 do 60%. Zapewnia to zdrową naukę, pracę i życie.

Potrzebujesz porady?

co2-stężenie-powietrza-jakość-porad-hoval
Chętnie wesprzemy Cię we wszystkich kwestiach dotyczących jakości powietrza - czy to w domu, szkole i biurze, czy w budynkach użyteczności publicznej. Poproś o poradę już teraz - bezpłatnie i bez zobowiązań!

Autor
Opracowanie własne Hoval Polska