Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu zimowego: sprawdź co musisz zrobić przed początkiem zimy!

◄ Powrót do wszystkich postów
Coroczna kontrola kotła gazowego zwiększa bezpieczeństwo, komfort i ekonomiczną eksploatację urządzenia – wyczyszczony i wyregulowany kocioł zużyje mniej paliwa, właściciel natomiast otrzymuję gwarancję, że kocioł w trakcie sezonu grzewczego nie ulegnie awarii.
W naszym klimacie instalacja grzewcza potrafi pracować przynajmniej osiem miesięcy, dlatego okresowy serwis instalacji centralnego ogrzewania to obowiązkowa czynność, którą powinien zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi każdy właściciel  gazowej kotłowni przynajmniej raz w roku. Taka kontrola pozwoli na bezawaryjną pracę kotła, zwłaszcza po kilkumiesięcznej przerwie – i wydłuży żywotność całego systemu grzewczego. Niesprawna instalacja grzewcza może być poważnym zagrożeniem dla użytkowników i może przysporzyć dodatkowe koszty właścicielowi, wieloletnie zaniedbania mogą doprowadzić do ulatniania się gazu lub osiadania się wewnątrz kotła dużej ilości osadu. 
 
Koszty ogrzewania
Niewielkie usterki mogą być przyczyną obniżenia sprawności urządzenia, które będzie spalać większą ilość paliwa, uszkodzony kocioł może działać w sposób mniej ekologiczny – emitując na zewnątrz większą ilość zanieczyszczeń. Systematyczna kontrola i konserwacja systemu grzewczego pozwoli wykryć ewentualne usterki i nieprawidłowości w pracy kotła – wówczas naprawa będzie o wiele tańsza niż w momencie, kiedy wada stanie się znacznie poważniejsza.

Kto powinien wykonać przegląd?

Gazowe kotły grzewcze to skomplikowane urządzenia składające się z precyzyjnie wykonanych i dopasowanych elementów. Próba konserwacji takiego kotła przez przypadkową osobę może zakończyć się uszkodzeniem np. połączeń elektrycznych i automatyki. Przegląd takiego kotła powinniśmy zlecić fachowcowi z odpowiednimi uprawnieniami, najlepiej jeżeli jest to autoryzowany serwisant producenta. Jeśli z chwilą zakupu kotła zdecydujemy się na zawarcie umowy serwisowej, możemy liczyć na przedłużenie gwarancji lub udzielone rabaty na przeglądy pogwarancyjne. 
 
Kocioł przed zimą

Pamiętajmy, aby nie odkładać przeglądu na ostatnią chwilę, przełom jesieni i zimy to okres, gdy serwisanci otrzymują bardzo dużą ilość zleceń, a klienci muszą liczyć się z długim czasem oczekiwania na usługę.

Przegląd i konserwacja kotła – na co zwrócić uwagę?

Przegląd kotłowni powinno się zacząć od przekazania serwisantowi dokumentacji kotła, czyli karty gwarancyjnej i poprzednich protokołów. Jeżeli zauważyliśmy niepokojące zmiany lub nieprawidłowości w pracy kotła podczas sezonu grzewczego – poinformujmy o tym serwisanta.

Podstawową czynnością wykonywaną podczas przeglądu kotła gazowego jest czyszczenie filtrów wodnych i filtra gazowego. Gdy kocioł nie wytwarza ciepłej wody o żądanych parametrach – winowajcą jest najczęściej filtr na zasilaniu zimnej wody. Z kolei niedrożny filtr gazu może być przyczyną niesprawnej pracy urządzenia. Największej uwagi wymaga wymiennik ciepła – jego stan przekłada się na sprawność urządzenia. W trakcie pracy wymiennik ma kontakt z gorącymi spalinami oraz z kwaśnym kondensatem, to tam zazwyczaj odkłada się osad, spieki paliwa i substancje smoliste, które należy dokładnie usunąć.
Czyści się go za pomocą dedykowanych środków chemicznych, w cięższych przypadkach niezbędne jest czyszczenie mechaniczne. Niektórzy producenci kotłów zalecają wymianę uszczelek po każdorazowym czyszczeniu wymiennika ciepła - choć ich koszt jest niewielki, zmniejszają ryzyko wystąpienia nieszczelności w trakcie sezonu grzewczego.
Czyszczenie kotła
Serwisant sprawdza także palnik, pompę obiegową, naczynie zbiorcze, szczelność przyłączy oraz wszystkie czujniki. Palnik gazowy należy zdemontować, wyczyścić i zamontować w odpowiedniej pozycji, kontroli podlegają także elektrody zapłonowe i elektrody jonizacyjne. Jeżeli pompa obiegowa była wyłączona przez dłuższy czas np. poza sezonem grzewczym – a kocioł grzewczy był odłączony od zasilania elektrycznego, może dojść do zablokowania pompy obiegowej (zakleszcza się wirnik) – wówczas wirnik można odblokować ręcznie za pomocą wkrętaka, w przeciwnym przypadku pompa obiegowa będzie wymagać czyszczenia lub wymiany na nową. 
Pompa obiegowa
W czasie przeglądu należy skontrolować naczynie wzbiorcze – ciśnienie poduszki gazowej oraz połączenie między naczyniem a instalacją. Do końcowych czynności serwisowych należy sprawdzenie wszystkich czujników oraz szczelność przepustów kablowych w obudowie urządzenia. W klasycznych kotłach gazowych z otwarta komorą spalania kontroli podlega również czujnik zabezpieczający przed wstecznym ciągiem spalin, który wyłącza kocioł jeżeli przewód kominowy nie odprowadza spaliny we właściwy sposób. Na dowód wykonania takiego przeglądu sporządza się protokół, w którym wyszczególnione są wszystkie przeprowadzone czynności przez serwisanta.

Kontrola przewodów kominowych

Bez względu czy mamy kocioł węglowy, olejowy czy gazowy z zamknięta komorą spalania, nasz dom podlega także corocznemu obowiązkowemu przeglądowi przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Taką kontrolę powinien przeprowadzić mistrz kominiarski – nie można zatem dokonywać czyszczenia samodzielnie. Przeprowadzona kontrola i czyszczenie powinny zostać udokumentowane odpowiednim protokołem.

Uważasz, że artykuł okazał się przydatny? Udostępnij! Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, skontaktuj się z nami. 
Autor
Opracowanie własne Hoval Polska