Belaria® fit (53, 85) pompa ciepła powietrze-woda

Belaria® fit (53, 85)

Belaria® fit (53): do 853 kW
Belaria® fit (85): do 1.4 MWModulowana pompa ciepła powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia w dwóch wielkościach mocy do montażu na zewnątrz
. Nadaje się szczególnie do średniej wielkości budynków mieszkalnych, handlowych, przemysłowych lub administracyjnych w nowym budownictwie lub przy renowacji.

Dzięki Belaria® fit można zaplanować wydajne systemy hybrydowe z dużym udziałem energii odnawialnych. Jako system monowalentny możliwe jest uzyskanie mocy do 1,4 MW. Biwalentne hybrydowe systemy mogą dostarczać nawet do 4 MW - w zależności od wymaganego udziału energii odnawialnych.


  • Bardzo szeroki zakres modulacji 40-100% dzięki technologii inwerterowej.
  • Wysokie roczne wskaźniki wydajności dla ogrzewania i chłodzenia dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R32.
  • Optymalna w systemie: kaskady jedno- i dwuwartościowe do zakresu megawatów.
  • Zrównoważona i przyszłościowa dzięki czynnikowi chłodniczemu R32.
  • Zaprojektowana dla systemów z energią odnawialną, które kwalifikują się do uzyskania dotacji.
  • Stale wysoka wydajność i krótszy czas odszraniania dzięki ochronnej powłoce hydrofilowej lameli parownika.
Ekologiczna - czynnik chłodniczy R32 jest przyszłościowy i ma niewielki wpływ na środowisko naturalne.
Wydajna - dzięki modulującej technologii inwerterowej.
Modułowa - możliwość łączenia do 16 jednostek Belaria® fit.