Klasyfikacja filtrów powietrza wg. normy DIN EN ISO 16890

◄ Powrót do wszystkich postów
Obowiązująca na całym świecie od lipca 2018 r. norma DIN EN ISO 16890 "Filtry powietrza do wentylacji ogólnej", wyznacza nowy etap rozwoju w standardowym procesie testowania i klasyfikowania filtrów klas: G, M i F. Nowy proces zapewnia znacznie bardziej wiarygodne dane dotyczące rzeczywistej wydajności filtra, a tym samym umożliwia optymalny dobór filtra w zależności od wymagań.
Dotychczas efektywność rozdzielania filtrów została określona zgodnie z normą DIN EN 779. W związku z tym sprawność filtrów powietrza cząsteczkowego została przetestowana przy użyciu syntetycznego pyłu testowego (pyłu ASHRAE) o jednorodnej wielkości cząstek 0,4 μm. Jednakże drobny pył nie jest jednorodny pod względem wielkości i kształtu, wartości testowe z "badań laboratoryjnych" mają jedynie ograniczone znaczenie dla codziennej pracy. 

Na podstawie klas drobnych pyłów do oceny zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego - wydanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i organy ochrony środowiska – aktualna norma DIN EN ISO 16890 umożliwia praktyczną ocenę skuteczności filtra. W tym celu mierzy się przydatność filtra do filtrowania lub zmniejszania różnych wielkości cząstek od 0,3 μm do 10 μm. W zależności od wydajności, filtr jest przypisywany do klas filtrów PM10, PM2,5 i PM1.

Nowa procedura testowa prowadzi do bardziej zróżnicowanej oceny rzeczywistej wydajności filtrów powietrza. Norma ISO dzieli filtry pyłu grubego i drobnego na cztery grupy w zależności od ich sprawności rozdzielania. Decydującym czynnikiem jest tutaj to, czy filtr może oddzielić więcej niż 50 procent odpowiedniego zakresu wielkości cząstek (patrz Tabela 1: Grupy filtrów zgodnie z ISO 16890).

Wyznaczanie wydajności rozdzielenia zgodnie z ISO 16890

Ładunek elektrostatyczny filtrów syntetycznych generuje efekt przyciągania, który przyciąga cząsteczki i poprawia skuteczność rozdzielania. Ładunek elektryczny zmniejsza się stopniowo podczas pracy, a efekt maleje odpowiednio.

Testy laboratoryjne statycznie naładowanego filtra mówią zatem bardzo niewiele o jego wydajności w codziennej pracy. Nowa procedura testu zgodna z normą DIN ISO 16890 uwzględnia tę okoliczność. Dlatego też elementy filtrujące są mierzone zarówno w stanie naładowanym, jak i rozładowanym.

W pierwszym etapie testu, profil różnicy ciśnień może być rejestrowany jako funkcja przepływu objętościowego. Efektywność rozdziału frakcyjnego mierzy się następnie dla cząstek o wielkości 0,3 μm - 10 μm. Aby przetestować filtry powietrza tak realistycznie, jak to możliwe, filtr jest rozładowywany elektrostatycznie, zanim skuteczność oddzielania i różnica ciśnień zostaną ponownie zmierzone.

Średnia wydajność filtracji drobnych frakcji pyłu PM1, PM2,5 i PM10 pochodzi z wyników testów.

Lokalna jakość powietrza decydująca o planowaniu systemu

Odpowiednie klasy filtrów dla urządzeń wentylacyjnych są określane z uwzględnieniem jakości świeżego powietrza w zależności od wymaganej jakości powietrza nawiewanego. Jeżeli specyfikacje jakości powietrza świeżego i powietrza nawiewanego są połączone z odpowiednimi właściwościami filtrów powietrza, można stosować przyporządkowanie przedstawione w tabeli 2 wynikające z arkusza VDI 6022 1 "Wymagania higieniczne dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i jednostek" (tabela 2: Wymagana jakość filtra w zależności od jakości świeżego powietrza i pożądanej jakości powietrza nawiewanego zgodnie z VDI 6022 arkusz 1 (01/2018)).

Klasa filtra

Zakres wydajności

Przykłady drobnego pyłu

ISO ePM1

ePM1, min  ≥ 50%

Najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 μm:

Wirusy, bakterie, nanocząstki, sadza (z paliw kopalnych).

ISO ePM2,5

ePM2,5, min ≥ 50%

Drobny pył o średnicy mniejszej niż 2,5 μm: bakterie, zarodniki grzybów i pleśni, pyłki, pył tonera.

ISO ePM10

ePM10   ≥ 50%

Drobny pył o średnicy mniejszej niż 10 μm: pyłki, pył kamienny, pyły z uprawy polowej.

ISO coarse

ePM10   < 50%

Widoczny gruboziarnisty pył: piasek, włosy i liście, kłaczki, unoszące się w powietrzu sadzonki itp.

Tabela 1: Grupy filtrów zgodnie z ISO 16890.

 

Pow. nawiewane 1

Pow. nawiewane 2

Pow. nawiewane 3

Świeże pow. 1

ePM10 50% +

ePM1 50 %

ePM1 50 %

ePM1 50 %

Świeże pow. 2

ePM2,5 65% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %

Świeże pow. 2

ePM1 50% +

ePM1 80 %

ePM2,5 65% +

ePM1 50 %

ePM10 50% +

ePM1 50 %


Tabela 2: Wymagana jakość filtra w zależności od jakości świeżego powietrza i pożądanej jakości powietrza nawiewanego zgodnie z arkuszem 1 VDI 6022 (01/2018).

Informacje

Które stare klasy filtrów odpowiadają nowym klasom filtrowania?
Pomoc orientacyjna dla Profesjonalnego Stowarzyszenia Klimatyzacji Budynków (Fachverband Gebäude-Klima, FGK) i Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wentylacyjnego (EVIA):

Klasa filtra zgodna z EN 779

Klasa filtra zgodna z EN 16890

G2

ISO coarse ≥ 30%

G3

ISO coarse ≥ 45%

G 4

ISO coarse > 60%

M5

ePM10 ≥ 50%

M6

ePM2,5 ≥ 50%

F 7

ePM1 ≥ 50%

F 8

ePM1 ≥ 70%

F 9

ePM1 ≥ 80%


Co najmniej jeden filtr ISO ePM1 ≥ 50% musi być użyty na ostatnim etapie filtrowania.
_______________________________
Artykuł jest interesujący? Podziel się nim ze znajomymi! I udostępnij na LinkedIN.
Autor
Opracowanie własne Hoval Polska