Polityka prywatności

A.    Dane kontaktowe administratora i naszego inspektora ochrony danych

Administratorem, w rozumieniu art. 4 (7) RODO, jest grupa Hoval, której siedziba znajduje się  w Vaduz, w Liechtenstein i przypisanymi do niej spółkom. Przegląd firm, należących do powyższej grupy, można znaleźć na stronie www.hoval.com.

Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych firmy Hoval pod adresem email: dpo@hoval.com

B.    Ogólne uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie prawnej art. 6 (1) a)  rozporządzenia RODO.
 • Art. 6 (1) b) rozporządzenia RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed umownych.
 • Jak długo przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla firmy Hoval, do wypełniania swoich obowiązków, podlega ona art. 6 (1) c) rozporządzenia RODO - stanowi ono podstawę prawną.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony, z prawnie wynikających uzasadnionych interesów, realizowanych przez firmę Hoval lub przez osobę/stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów, mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, art. 6 (1) f) rozporządzenia RODO, stanowi podstawę prawną.

2. Okres przechowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, gdy tylko cel i / lub podstawa prawna przechowywania przestaną obowiązywać.

3.     Transfer danych i odbiorców

Dane osobowe będą ujawniane odbiorcom wyłącznie w niezbędnym zakresie do przetwarzania:

 • Firma Hoval jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych, w konieczności przestrzegania przepisów prawa, do celów postępowania karnego lub do wykonania nakazu sądowego.
 • Firma Hoval współpracuje z partnerami zewnętrznymi, w ramach przetwarzania danych zgodnie z art. 28 rozporządzenia RODO. Są one starannie dobrane przez firmę Hoval, realizowane zgodnie z rozporządzeniem RODO, a także sprawdzane w razie potrzeby.
 • Dane mogą być przetwarzane do celów administracyjnych w ramach grupy.

Dane osobowe będą przekazywane do krajów spoza UE-EOG, jeżeli:

 • adekwatna decyzja o ochronie danych jest zgodna z art. 45 rozporządzenia RODO jest dostępny dla kraju trzeciego, lub
 • odpowiednie środki ochrony danych zostały prawnie wiążąco uzgodnione z odbiorcą danych, których kopię użytkownik może zażądać z adresu umowy inspektora ochrony danych, lub
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie danych, lub
 • firma Hoval ma prawo do przekazania danych z innego powodu, zgodnie z art. 49 rozporządzenia RODO.

C.   Szczegóły przetwarzania: udostępnienie strony internetowej

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyska dostęp do naszej strony internetowej, systemy stron internetowych automatycznie przetwarzają dane i informacje z komputera dostępu.

Gromadzone są następujące dane:

 • informacje o rodzaju używanej przeglądarki,
 • system operacyjny użytkownika,
 • dostawca usług internetowych użytkownika,
 • adres IP użytkownika,
 • data i godzina dostępu,
 • strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do strony internetowej firmy Hoval,
 • strony internetowe, do których dostęp uzyskuje system użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej firmy Hoval.

Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2.     Podstawa prawna i cel przetwarzania

Podstawą prawną przechowywania danych systemowych i plików dziennika jest uzasadniony interes firmy Hoval, zgodnie z art. 6 (1) f) rozporządzenia RODO.

Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie strony internetowej użytkownikowi. W tym celu, na przykład adres IP użytkownika, musi być przetwarzany przez cały czas trwania sesji.

Przetwarzanie danych odbywa się również w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności strony internetowej. Są one wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy Hoval.

3.     Okres przechowywania

Dane, dotyczące udostępniania strony, zostaną usunięte po zakończeniu wizyty na stronie internetowej firmy Hoval.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia RODO, dalsze przechowywanie jest możliwe po anonimizacji. W tym przypadku adresy IP użytkowników są wyobcowane w taki sposób, że przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

4.     Możliwości obiektu

Gromadzenie danych i ich przechowywanie jest obowiązkowe w celu działania strony internetowej.

W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

D.   Szczegóły przetwarzania: wykorzystanie plików cookie i wtyczek.

1.     Opis i zakres przetwarzania

Strona internetowa firmy Hoval korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub w przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę, pliki cookie mogą być przechowywane w systemie operacyjnym użytkownika. Pliki cookie zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki, gdy strona jest ponownie wywoływana.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące plików cookie i ich działania można znaleźć na stronie „all about cookies” pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/

Firma Hoval używa plików cookie, aby strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • artykuły w koszyku,
 • dane logowania,
 • ustawienia języka,
 • wyszukiwane terminy.

Firma Hoval korzysta również z następujących rodzajów plików cookie i podobnych technologii na stronie internetowej, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników:

Dane użytkownika zebrane w ten sposób, są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Dlatego nie można przypisać danych do użytkownika wywołującego. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Ponadto na stronie internetowej firmy Hoval zintegrowano następującą wtyczkę:

 • Youtube; szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania oraz wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa danych w serwisie YouTube użytkownik otrzyma pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Podczas otwierania strony internetowej, za pomocą wyżej wymienionej wtyczki, dane użytkownika (np. adres IP itp.) są automatycznie przesyłane do usługi zewnętrznej. Jeśli użytkownik jest również zalogowany na konto odpowiedniego usługodawcy, zawartość strony internetowej może być powiązana z odpowiednim profilem. Usługodawca może przypisać wizytę na stronie do konta użytkownika danej osoby.

Firma Hoval nie jest świadoma treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystania za pośrednictwem sieci społecznościowej.

Ponadto wtyczki następujących sieci społecznościowych są zintegrowane na stronie internetowej firmy Hoval:

Jeśli użytkownik aktywuje wtyczkę po zalogowaniu się do konta sieci społecznościowej, zawartość strony internetowej firmy Hoval może zostać powiązana z odpowiednim profilem, umożliwiając sieci społecznościowej przypisanie wizyty na stronie do konta użytkownika danej osoby.

Firma Hoval nie jest świadoma treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystania przez sieć społecznościową.

Korzystając ze strony internetowej, użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy i odnoszą się do tej deklaracji ochrony danych. W tym kontekście istnieje również wskazówka, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

2.     Podstawa prawna i zakres przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, przy użyciu niezbędnych technicznie plików cookie oraz przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, jest uzasadniona w interesie firmy Hoval, zgodnie z art. 6 (1) f) rozporządzenia RODO, w celu analizy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analizy i wtyczek jest art. 6 (1) a) rozporządzenia RODO, w przypadku gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

3.     Okres przechowywania

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do konkretnej witryny – na tej podstawie użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Można kontrolować transmisję plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie.

Nie można zapobiec transmisji plików Flash cookie za pomocą ustawień przeglądarki, można to zrobić zmieniając ustawienia Flash Playera.

4.     Możliwości obiektu

Wykorzystaniu plików cookie może zapobiec sam użytkownik, którego to dotyczy, w dowolnym momencie.

E.   Szczegóły przetwarzania: Newsletter

1.     Opis i zakres przetwarzania

Użytkownik może zapisać się do bezpłatnego newslettera na stronie internetowej firmy Hoval. Podczas rejestracji do biuletynu dane z maski wejściowej zostaną przesłane, jako dane kontaktowe.

Ponadto podczas rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • adres IP komputera wywołującego,
 • data i godzina rejestracji.

Zostanie uzyskana zgoda na przetwarzanie danych użytkownika podczas procesu rejestracji i nastąpi odniesienie do deklaracji ochrony danych.

Jeśli użytkownik kupuje towary lub usługi na stronie internetowej firmy Hoval, zostawia swój adres
e-mail - może on zostać wykorzystany do celu wysyłania biuletynu.

2.     Podstawa prawna i zakres przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych po zarejestrowaniu w newsletterze przez użytkownika, odbywa się za zgodą użytkownika na podstawie art. 6 (1) a) z rozporządzenia  RODO.

Gromadzenie danych osobowych użytkownika służy dostarczaniu biuletynu i informowaniu obecnych klientów o innowacjach, a także podaje informacje o odpowiedzialnych za nie osobach.

3.     Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika zostanie przetworzony, w celu wysłania biuletynu, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec przetwarzania lub nie cofnie zgody.

4.     Możliwości obiektu

Subskrypcja biuletynu może zostać anulowana przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu każdy biuletyn zawiera odpowiedni link informujący o możliwości wypisania się z newlettera. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych w dowolnym momencie.

F.    Szczegóły przetwarzania: rejestracja.

1.     Opis i zakres przetwarzania

Strona internetowa Hoval oferuje użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są przechowywane przez firmę Hoval.

Są to dane kontaktowe i dane dostępu zgodnie z maską wejściową, a także adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

2.     Podstawa prawna i zakres przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) a)  rozporządzenia RODO, w przypadku gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Jeśli rejestracja służy realizacji umowy lub wykonaniu środków przed umownych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) b) rozporządzenia RODO.

Użytkownik musi się zarejestrować, aby korzystać z różnych usług na stronie internetowej.

3.     Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu.

W przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji, w celu realizacji umowy lub w celu wdrożenia środków przed zawarciem umowy, jest to przypadek gdy nie ma już zgodnej z prawem możliwości przechowywania.

4.     Możliwości obiektu

Można dezaktywować konto użytkownika w dowolnym momencie, wysyłając wniosek do inspektora ochrony danych na adres e-mail: info@hoval.pl

W dowolnym momencie użytkownik może osobiście dostosować i zmieniać dane przetwarzane na koncie.

G.   Szczegóły przetwarzania: formularze kontaktowe

1.     Opis i zakres przetwarzania danych

Kontakt elektroniczny jest możliwy poprzez podany adres e-mail oraz formularz kontaktowy. W tym przypadku przesłane dane osobowe użytkownika i treść korespondencji będą przetwarzane.

2.     Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, jest uzasadnione w interesie naszej firmy, zgodnie z art. 6 (1) f)  rozporządzenia RODO.

W zależności od treści korespondencji i żądania użytkownika, e-mail lub formularz kontaktowy ma na celu zawarcie umowy, dlatego dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) b) rozporządzenia RODO.

Przetwarzanie danych osobowych, w ramach kontaktu e-mail lub formularza kontaktowego, służy do przetwarzania korespondencji i żądań.

3.     Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, w momencie gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli dane są wykorzystywane do realizacji umowy lub do przeprowadzenia działań przed jej zawarciem, jest to przypadek gdy nie ma już zgodnej z prawem możliwości przechowywania.

4.     Możliwości obiektu

W przypadku sprzeciwu, korespondencja nie może być kontynuowana.

H.   Szczegóły przetwarzania: Uczestnictwo w konkursach i innych wydarzeniach

1.      Opis i zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji konkursów, w których użytkownik chce wziąć udział lub w których bierze udział. W zależności od formy konkursu, przetwarzane są dodatkowe dane, takie jak zdjęcia uczestników itp.

2.      Podstawa prawna i cel przetwarzania danych 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika na uczestnictwo w konkursie, zgodnie z art. 6 (1) a) rozporządzenia RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Gdy użytkownik bierze udział w konkursie, przetwarzamy jego dane osobowe, abyśmy w razie potrzeby mogli przekazać mu wygraną, a także w celu spełnienia warunków uczestnictwa. To przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) b) oraz prawidłowej realizacji umowy.

3.      Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy przestaną być niezbędne do realizacji celu ich gromadzenia lub gdy warunki uczestnictwa nie będą wyraźnie objęte innymi wymogami (na przykład dalsze wykorzystanie zdjęć).

4.      Wycofanie zgody lub udziału w konkursie

W razie wycofania użytkownik przestanie być uwzględniany w konkursie.

I.      Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do informacji na temat danych osobowych, a także prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu oraz prawa do transferu danych. Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa, kontaktując się z inspektorem ochrony danych firmy Hoval, który przejrzy i rozpatrzy prośbę.

J.     Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Użytkownik może skorzystać z prawa do odwołania w dowolnym momencie, w stosunku do właściwego organu nadzorczego.

K.     Zmiany w deklaracji ochrony danych

Usługi firmy Hoval podlegają ciągłym zmianom, a niniejsza Polityka prywatności będzie okresowo aktualizowana. W takim przypadku opublikowana zostanie zaktualizowana deklaracja ochrony danych, z nową datą w ostatniej linii.

Jeśli użytkownika nadal go używa, z góry zakładamy, że nowa wersja deklaracji została zaakceptowana.

Aktualizacja: 12.01.2021