Energetyka i media

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Oczyszczalnie Ścieków i Centra Danych – unikalne rozwiązania dla wyjątkowych potrzeb
Energetyka i media

Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

Zagwarantuj spełnienie najwyższych standardów sieci ciepłownieczej dostarczającej ciepłą wodę i ogrzewanie poprzez zastosowanie najbardziej wydajnych kotłów kondensacyjnych UltraGas®2 oraz generatora energii elektrycznej i cieplnej - PowerBloc

waste-water-plant.jpg

Oczyszczalnie ścieków

Zwiększ efektywność i bezpieczeństwo oraz chroń środowisko. Systemowe rozwiązania Hoval przeznaczone do wentylacji i ogrzewania zapewnią Ci niezawodność, wysoką wydajność i bezpieczeństwo. Są oszczędne i przystosowane do spalania w nich biogazu.