Współczesne trendy w projektowaniu HVAC - modelowanie w technologii 3D

Czym jest BIM i czego można się spodziewać po modelowaniu 3D? Dlaczego jest to przyszłość dla projektantów HVAC? Czym jest MEP?

BIM (Building Information Modeling) jest potężnym narzędziem, które pomaga inżynierom z różnych branż ulepszyć sposób projektowania, budowania oraz obsługi budynków i infrastruktury. Ze względu na wielodyscyplinarny proces projektowania, rozwiązania BIM pomagają lepiej pracować nad projektami HVAC, renowacją budynków oraz projektami budowlanymi. Modelowanie 3D obejmuje bardziej zrównoważone praktyki i minimalizuje kosztowne błędy przy mniejszym wysiłku. W segmencie HVAC - BIM jest używany w dziedzinach mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych (MEP), aby zapewnić wysoki poziom szczegółowości i łatwą koordynację w ramach współtworzenia projektów budowlanych.
Obecnie BIM kształtuje przyszłość środowiska budowlanego. Wartość danych cyfrowych jest kluczowym elementem dzisiaj, a będzie jeszcze bardziej kluczowa dla przyszłych pokoleń. Wszystkie strony zaangażowane w jeden projekt począwszy od planowania po projektowanie i budowę oraz konserwację są w stanie pracować i dostarczać dane w jednym środowisku projektowym, który tworzy model budynku wraz ze wszystkimi urządzeniami HVAC. Wspólne i szybkie podejście jest wizją przyszłości i częścią sektora 4.0.

Jakie są głowne cechy i zalety BIM?

Modelowanie informacji o budynku pomaga zespołom projektowym zadbać o ich projekty jeszcze przed rozpoczęciem budowy, aby zweryfikować wszystkie parametry w realistycznym modelu 3D. Dzięki jednemu udostępnionemu wirtualnemu modelowi łatwiej jest dla architektów, inżynierów i specjalistów budowlanych decydować o umieszczeniu sprzętu grzewczego we właściwym miejscu i podłączeniu go do komponentów MEP. Oprogramowanie umożliwia uzyskanie realistycznych wizualizacji i sprawdzenie wpływu budowy oraz działania obiektu w obrębie zespołu projektowego. Wirtualna wymiana doświadczeń z centralnym modelem projektu pozwala oszczędzić czas, wysiłek i zmniejszyć koszty!

Współpraca obejmuje 4 główne punkty:

Projekt:
BIM umożliwia optymalizację procesu projektowania. Poprzez zastosowanie jednego modelu, wzmacnia się komunikacja pomiędzy zespołem jeszcze przed rozpoczęciem procesu projektowania. Zintegrowany projekt eliminuje błędy koordynacyjne i poprawia dokumentację.


Analiza:
Dzięki odpowiedniej i wczesnej analizie można przeprowadzić symulacje i wykryć zakłócenia we wczesnym stadium projektowania. BIM umożliwia korzystanie z danych konceptualnej analizy energii w przypadku obliczeń sterowanych inżynierią. Pozwala to zrozumieć projekt jeszcze przed jego wykonaniem.


Dokumentacja:
Aby lepiej spełnić wymagania dotyczące efektywności systemów budynku, można zaprojektować i stworzyć pełną dokumentację  w kontekście modelu informacji o budynku, który obejmuje elementy architektoniczne i konstrukcyjne, w tym dane z analizy koncepcyjnej, służące do przeprowadzania obliczeń inżynierskich.


Produkcja:
Możesz zaprojektować system MEP z treścią HVAC. Dzięki temu konwersja z modelu projektowego do szczegółowego modelu produkcyjnego, który jest gotowy do montażu i uruchomienia jest dziecinnie prosta.

Dlaczego warto projektować w 3D?

Ponieważ...

  • wymagający klienci pragną wizualizacji 3D, oprogramowanie pozwala wyświetlać zarówno model 3D jak i 2D;
  • poprawia się koordynacja oraz dokładność dokumentacji, gdy inne strony projektu również używają technologii 3D;
  • możesz sprawdzić przekrój budynku i zobaczyć czy sufity, belki, przeguby, rury i kanały nie kolidują ze sobą w wizualizacji; 
  • rysunki 2D są generowane z modelu 3D, a wszystkie plany i sekcje są zsynchronizowane;
  • wysokiej jakości grafiki stają się produktem, który może być używany, jako materiał promocyjny w prezentacjach przed inwestorami;
fotolia_37805545_s.jpg  • efektywność w projektowaniu i prowadzonej dokumentacji może być zwiększona poprzez ciągłą automatyzację każdego kroku. A dodatki mogą pomóc w analizie strukturalnej oraz kosztorysie.
ug-1.png
BIM umożliwia zaprojektowanie złożonych kanałów i rurociągów w celu wyrażenia zamiaru i modelowania kanałów i instalacji rurowych z mechaniczną konstrukcją.

Projektowanie i dokumentacja HVAC w technologii 3D

Można zdefiniować wstępne ładunki ciepła i chłodu oraz używać narzędzi do kształtowania kanałów i rur. Modelowanie 3D dla kanałów i rurociągów zapewnia tworzenie systemów HVAC umożliwiających projektowanie przepływu powietrza na określoną strefę.
Pliki STP, RFA oraz format 2D z Hoval download center dostępne są za darmo i można ich używać od zaraz. Pliki RFA są dostarczane wraz z plikami TXT i XLS, które są istotne dla zmian parametrów oraz dają możliwość importowania ich z powrotem do programu. Pliki 3D są dostępne z rozbudowanymi metadanymi, w tym wielkością, wydajnością, sprawnością, wymiarami i strefami rozliczeniowymi.

Szukasz plików BIM gotowych do użycia? Pobierz je tutaj!