Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi modelowania 3D.

1. Dlaczego BIM jest technologią przyszłości? Dlaczego rola BIM jest tak ważna i jak zapewnia skuteczną pracę zespołową?

Technologia BIM może zwiększyć produktywność i efektywność firmy nawet o 30%. Pomaga to również zaoszczędzić cenny czas i zasoby, ponieważ niektóre problemy z projektowaniem są wykrywane przed rozpoczęciem rzeczywistej budowy. Dlatego coraz więcej firm wymaga zastosowania technologii BIM, zwłaszcza w przypadku większych projektów.
Podobnie jak w codziennym życiu istnieją specyficzne role, które są związane z BIM i są ważne dla udanego projektu oraz skutecznej pracy zespołowej. W zależności od branży - architektoniczne, konstrukcyjne i MEP (mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne), zadania i funkcje obowiązujące w BIM są podzielone, jak pokazano w poniższej tabeli. Wszystkie te branże są odpowiedzialne za integrację, niezawodności i koordynację BIM.


DEFINICJA ROLI ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIM
Kierownik Projektu Nadzór nad projektem
Kierownik zespołu projektowego Koordynacja i weryfikacja
Menedżer BIM Nadzór, zarządzanie
Wymiana informacji pomiędzy stronami projektu
Architektura Rozwój i nadzór
Konstrukcja Rozwój i nadzór
Wymiana informacji pomiędzy stronami projektu
MEP Opracowanie modelu danych
Wymiana informacji pomiędzy stronami projektu
Aranżacja wnętrz Opracowanie modelu danych
Wymiana informacji pomiędzy stronami projektu
Zrównoważony rozwój i energia Nadzór nad danymi użytkownika
Użytkownicy Centrum Zdrowia Rozwój krytycznych problemów medycznych, przegląd i wprowadzenie testów
Uruchomienie Nadzór  nad danymi użytkownika
Ekspert modelowania BIM
Oprogramowanie
Integracja danych
Kosztorysant Projektu Oczekiwania
Dostawca Model użytkownika i przegląd oraz wymiana informacji pomiędzy stronami projektu
Podwykonawca i/lub Producent
(Odpowiednio)
Użytkownik modelu, programista

Tabela 1: Role i obowiązki BIM

2. Dlaczego BIM ułatwia wyszukiwanie i tworzenie wszystkich intrukcji technicznych dzięki integracji na FTP?

Do tej pory trudno było stworzyć funkcjonujący model utrzymania ze względu na brak komunikacji pomiędzy projektantami, a przyszłymi zespołami serwisowymi. Jednak wraz z ewolucją BIM, która działa jak elektroniczny podręcznik użytkownika, problem ten został pokonany. BIM wizualizuje miejsca oraz elementy budynku, które wymagają konserwacji i automatyzuje program profilaktyczny, polepsza to wydajność, poprawia konstrukcję i procesy budynku, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania i zarządzania budynkami. Istnieje również możliwość filtrowania danych, dzięki czemu można szybko i skutecznie wyszukiwać konkretne informacje, oszczędzając cenny czas i pieniądze.

3. Dlaczego BIM sprawia, że integracja produktów jest łatwiejsza?

Nie ulega wątpliwości, że branże architektoniczne i budowlane przechodzą od dokumentów papierowych do cyfrowych, które są idealnym rozwiązaniem dla specyfikacji. Dzięki rozwiązaniom BIM udoskonalono integrację modeli. Jest to spowodowane bezpośrednim, cyfrowym podejściem do kontekstu wizualnego, wszystkimi elementami budynku, w tym systemami HVAC. Ponadto dostępne są szczegółowe informacje na temat bloków, które można wykorzystać do opracowania specyfikacji. BIM zdecydowanie przyczynia się do lepszej koordynacji i opracowywania specyfikacji z proponowanego modelu i ogólnej współpracy podczas przygotowywania i projektowania.

4. Dlaczego BIM wspiera wdrażanie nowych regulacji energetycznych?

Dzięki BIM już przed rozpoczęciem projektowania szacunkowe dane dotyczące energii są bardziej szczegółowe i dokładne, a także zoptymalizowane koszty cyklu życia, zwiększone możliwości pomiaru i weryfikacji oraz ulepszone procesy testowania. Ponadto wykorzystanie dostępnych symulacji energii w projektowaniu i procesie budowlanym powoduje większą dokładność i dostępność informacji, co przyczynia się do określania lepszych strategii w zakresie efektywności energetycznej.
A co najważniejsze, BIM pomaga również w analizach budowlanych, szczególnie w odniesieniu do inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, takich jak certyfikacja LEED. Model BIM może być stale aktualizowanym repozytorium wszystkich danych zbieranych wcześniej i bieżących programów opracowanych w połączeniu z zielonymi celami. W ten sposób, kiedy rozważasz powtórzenie LEED, rozwiązanie BIM może być narzędziem umożliwiającym określenie, które nowe kredyty mają się poprawić lub jakie stare kredyty powinny zostać poprawione.

5. Dlaczego rozwój i korzystanie z rodzin ma znaczenie w tworzeniu modelu 3D? Jak rodziny współdziałają z parametrami?

Nie można sobie wyobrazić budynku bez niektórych jego kluczowych elementów, takich jak ogrzewanie, drzwi, okna lub schody. To samo dotyczy rodzin BIM, które są kluczowymi elementami budynku. Są podzielone na trzy główne kategorie:
Rodziny systemowe są rodzinami predefiniowanymi w programie Autodesk® Revit® i nie mogą być dodawane przez użytkowników. Za pomocą polecenia 'Transfer Projects standard commands' projekt rodzin systemowych może być przesyłany przez użytkowników programu Autodesk® Revit® pomiędzy różnymi projektami;
Dodane rodziny mogą być aktualizowane przez użytkowników w narzędziu edytor rodziny Revit, zapisane w zewnętrznych plikach i dodawane w razie potrzeby do projektów Autodesk® Revit®;
Istniejące rodziny są tworzone przez użytkowników Autodesk® Revit® przy pomocy specyficznych wymagań klientów. Oznacza to, że klienci wyraźnie określają swoje potrzeby, na przykład jaki materiał należy wykorzystać do rozwoju rodzin, wymiarów, wielkości rodziny itp. Ważne jest, aby pamiętać, że polecenie "Transfer Projects standards command" nie działa w przypadku istniejącej rodziny.

Z drugiej strony parametry są sercem oprogramowania 3D. Zapewniają one ograniczenia i właściwości wszystkich elementów obiektu (rodziny). Parametry dla każdej rodziny można tworzyć, dodawać i modulować, aby tworzyć rodzaje rodzin. Tutaj można znaleźć sposób tworzenia i dodawania niestandardowych parametrów.

6. Dlaczego tak ważne jest, aby ujednolicić modele i procesy BIM?

Wydajność i sprawność systemu usług budowlanych zależą od tego, jak dobrze komponenty dopasowane są do systemów. Zachowanie produktu zależy od charakterystyki systemu, do którego jest zainstalowany. Dlatego powoli technologia BIM staje się również powszechna w firmach instalacyjnych, ponieważ pokazuje symulację przydatności produktu do konkretnego systemu. Aby poprawić jakość, ulepszyć wymianę informacji i upewnić się, że instalacje techniczne w domach i budynkach są wykonywane zgodnie z zasadami, ważne jest, aby każdy pracował zgodnie z tymi samymi standardami. Są one podane przez ISO 16757: dane o produktach dla systemów usług budowlanych, które zostały opracowane w celu dostarczenia struktur danych do elektronicznych katalogów produktów, aby automatycznie przesyłać dane o produktach budowlanych do modeli aplikacji usług budowlanych.
Dzięki normie ISO 16757 dane produktu można bezpośrednio wymieniać pomiędzy producentami i użytkownikami za pomocą specjalnego oprogramowania. Możliwe jest wyszukiwanie i wybieranie produktów za pośrednictwem oprogramowania i integracja danych z innym programem CAD lub CAE. Umożliwia użytkownikom implementowanie danych producenta do programu obliczeniowego, symulacji lub projektowania. Wreszcie ISO 16757 stosuje istniejące standardy jako IFC i IFD, a w razie konieczności określa dodatkowe wymagania. Rozwój ISO 16757 prowadzi do pierwszej międzynarodowej normy umożliwiającej wykorzystanie danych: technicznych, handlowych, konserwacyjnych lub naprawczych, geometrycznych, graficznych, wideo oraz tekstowych.

7. Jak efektywnie zarządzać informacjami na wszystkich etapach i osiągnąć skuteczną pracę zespołową?

Projekty budowlane zazwyczaj obejmują współpracę różnych branż. Jest to najlepiej widoczne przy dużych projektach, które składają się z wielu faz, wymagają dużych inwestycji i podejścia multibranżowego. W związku z tym kluczowe znaczenie ma aktywna współpraca i skuteczna praca zespołowa pomiędzy wszystkimi uczestnikami, co wymaga starannego wyboru członków zespołu.
W związku z tym dzisiejsze branże przechodzą na procesy oparte na modelach i technologie znane jako modelowanie informacji o budynku. BIM polega na tym, aby osoby i informacje skutecznie współpracowały ze sobą. Korzystając z określonych procesów i technologii, najlepszą wartością mogą być napędzane przez przejrzystą komunikację wielodyscyplinarną, ukierunkowaną koordynację 3D, wspólne środowisko danych odpowiednie do tworzenia wiedzy, a także możliwości zaangażowania organów podejmujących decyzje.

8. Jak przekazuje się informację elektroniczną?

Aby chronić się przed wszelkimi rodzajami zagrożeń związanych z komunikacją elektroniczną, zaleca się posiadanie elektronicznej umowy wymiany danych z dowolną stroną, z którą dzieli się niektóre pliki projektu (BIM). Pamiętaj, aby określić dopuszczalne wykorzystanie i ograniczenia załączonych plików CAD lub BIM, jak również domagania się praw autorskich i własności intelektualnej oraz zabronić korzystania z plików w celach, które nie są związane z konkretnym projektem.